למענה טלפוני, פרטים נוספים וייעוץ ניתן לפנות אל: אשה לאשה – מרכז פמיניסטי, חיפה, פרויקט מאבק בזנות ובסחר בנשים

טלפון 04-8640598, 054-3008036 פקס: 04-8641072, רח' ארלזורוב 118, חיפה 33276

ishahfc1@013net.net ,www.isha.org.il


סוגי המעמד בישראל

    אזרחות – מעמד המקנה את כלל הזכויות והחובות, ניתן ליהודים, לבני זוג או משפחה של יהודים בהתאם לחוק השבות, לבני זוג של ישראלים בהתאם לחוק האזרחות.

   תושבות קבע – מעמד קבוע בישראל המאפשר למחזיק בו ליהנות מאותן הזכויות הסוציאליות הניתנות לאזרחים ישראלים, לרבות הזכות לבחור ולהיבחר לרשויות המקומיות. תושבי קבע אינם יכולים להשתתף בבחירות לכנסת וכן אינם יכולים לקבל דרכון ישראלי. הם רשאים לצאת ולהכנס לישראל באופן חופשי, אך עליהם לקבל לשם כך רשיון מיוחד מראש (אשרה הנקראת אינטר ויזה ומסופקת מראש לתקופה בה מסמכי הנסיעה שברשותם בתוקף). חוק הכניסה לישראל מאפשר לשר הפנים לשלול מאדם את תושבות הקבע שלו אם העתיק את מרכז חייו מישראל לתקופה של 7 שנים.

     אשרת תושב ארעי,  א5 – מעמד זה מקנה למחזיק בו רשיון עבודה, ולאחר 186 ימים מקבלתו מקנה גם זכויות סוציאליות מלאות. מדובר במעמד זמני המתחדש בדרך כלל מדי שנה. הענקת המעמד נתונה לשיקול דעת הרשויות. מקובל להעניק מעמד מסוג זה לנשים הנמצאות בהליך המדורג לקראת קבלת מעמד של קבע (תושבות קבע או אזרחות מהיותן בנות זוג של אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל). קבלת האשרה מותנית בהוכחת תנאים המשתנים ממקרה למקרה, בהתאם לנהלים. בכל מקרה יש להוכיח מרכז חיים בישראל. אם ניתן המעמד מטעמים הומניטריים ולא על פי נוהל מסויים הרי שנוהל הטיפול בהחלפת מעמד מ – א/5 לתושב קבע קובע כי לאחר 4 שנים במעמד מסוג זה ניתן להגיש בקשה לתושבות קבע. על אף האמור בנוהל זה ובנהלים אחרים, בפועל, נשים רבות נותרות במעמד זה שנים. זאת בין היתר משום שאינן מודעות לכך שעל פי ההלכה המשפטית לא ניתן לבחון את עניינה של אישה "לנצח נצחים" וכי לאחר מספר שנים בהן הוכיחה כי מרכז חייה בישראל ונסיבותיה האישיות אינן משתנות, יש להעניק לה תושבות קבע.

     אשרת ביקור מסוג ב1  - אשרת ביקור (תייר) בעל רשיון עבודה. מקובל להעניק אשרה כזו למהגרי עבודה וכן לבני זוג של ישראלים בשלבים הראשונים של ההליך המדורג. מעמד זה אינו מקנה זכויות ביטוח בריאות וביטוח לאומי.  כמו כן אשרת ב1 ניתנת גם לנשים קורבנות סחר בהתאם לשיקול משרד הפנים – על מנת שתוכלנה לקבל שנת שיקום בישראל. נשים רבות וכן הגורמים המטפלים בהן אינם מודעים תמיד לאפשרות זו ולכן לעיתים קרובות אפשרות אינה מגיעה לכדי מיצוי.