למענה טלפוני, פרטים נוספים וייעוץ ניתן לפנות אל: אשה לאשה – מרכז פמיניסטי, חיפה, פרויקט מאבק בזנות ובסחר בנשים

טלפון 04-8640598, 054-3008036 פקס: 04-8641072, רח' ארלזורוב 118, חיפה 33276

ishahfc1@013net.net ,www.isha.org.il


זכויות של נשים מהגרות בביטוח לאומי

(1) ביוני 2009 ניתן פסק דין של בית המשפט הארצי לעבודה משנה זכויות של נשים אמהות ללא אזרחות ישראלית ואף ללא מעמד פסק דין 592/07, המוסד לביטוח לאומי נ' גאיה עאסי , פ"ד 10, 10-12 והוא קובע כי: כאשר פסק הדין למזונות ניתן "לזכותה" של "האשה" בלבד – פשיטא שהיא זו הזכאית להגיש בקשה לתשלום הגמלה, ככל שהיא עונה על כלל תנאי הזכאות שבחוק ובתקנות.


(2) מנגד, כאשר פסק דין למזונות ניתן "לזכות הילד בלבד" – והאם מקבלת לידיה מזונות הקטין בעבורו כאפוטרופוס טבעית, קמה זכאותו העצמאית להגיש את הבקשה לתשלום מתוקף היותו "הזוכה" על פי דין;


(3) כאשר פסק הדין "ניתן לזכות שניהם" "הילד" ו"האשה" - עומדת לכל אחד מהם בנפרד הזכות לתשלום המזונות.

(4) בשני המצבים האחרונים בהם פסק הדין למזונות הוא לזכות הילד והוא בעליה של הזכות, אין זכאותו של הילד נגרעת בשל כך בלבד שהבקשה לתשלום הוגשה על ידי "האשה" במעמדה כַּאֵם האפוטרופא הטבעית והחוקית שלו, כל עוד הוגשה הבקשה בשם "הילד" ועבורו מכוח זכאותו הוא לדמי המזונות.  
 
(5) בפסיקה זו ניתן לראות כי בית המשפט נקט בעמדה ברורה לפיה נשים ממכלול מעמדות זכאיות לקבל דמי מזונות מהביטוח הלאומי עבור ילדיהן במידה והאב לא משלם מזונות אלה.


(6) כיום אישה במצב זה יכולה לגשת עם הדרכון שלה לביטוח לאומי, לבקש מספר זמני במחלקת הגבייה ועם המספר הזמני למלא את הטפסים בהתאם לנהלים של ביטוח לאומי בדבר בקשת מזונות וקצבת ילדים. לאישה ישנה זכות לקבלת מזונות רטרואקטיבית לתקופה של שנה לפני מועד הגשת הבקשה ולקבלת קצבת ילדים מיום הרישום במשרד הפנים.


(7) לא תמיד קל לנשים לעמוד על זכויותיהן מול הממסד, אך מכיוון שאלו הנהלים כפי שנקבעו בחוק חשוב לסייע לנשים שנפגעו ומצויות בתהליך שיקום להתמודד עם קושי זה. כחלק מעבודתנו אנחנו מלוות נשים בפנייתן אל הביטוח הלאומי להגשת הבקשות וכן בתכתובת השוטפת עם המוסדות הרלוונטיים.