למענה טלפוני, פרטים נוספים וייעוץ ניתן לפנות אל: אשה לאשה – מרכז פמיניסטי, חיפה, פרויקט מאבק בזנות ובסחר בנשים

טלפון 04-8640598, 054-3008036 פקס: 04-8641072, רח' ארלזורוב 118, חיפה 33276

ishahfc1@013net.net ,www.isha.org.il


מאפייני הנשים הפונות לקבלת סיוע

זיהינו חמש קטיגוריות מרכזיות של נשים הזקוקות לעזרתנו ואשר יש להקנות להן זכויות ולהיעזר בנהלים קיימים:

(1) הקבוצה הראשונה הינה של נשים זרות קורבנות סחר. נשים אלה נסחרו למטרות זנות בישראל, הצליחו להימלט מסוחריהן ונשארו בישראל מסיבות שונות כמו: מסירת עדות בגין סחר בהן, שיקום במקלט לקורבנות הסחר,  לידת ילדים מאזרח ישראלי, כניסה למערכת יחסים חדשה ועוד.


(2) הקבוצה שנייה הינה של נשים מוכות מהגרות, אשר חוו אלימות במשפחה. מדובר  בנשים אשר נקלעו למערכת יחסים אלימה עם אזרח ישראלי, כבנות זוג ידועות בציבור או במסגרת נישואין. הליך הסדרת המעמד בישראל נותן בידי בן הזוג הישראלי כוח נוסף על הכוח הקיים ממילא לגבר אלים. כאשר מדובר בבת זוג מהגרת קיימים בידי בן הזוג הישראלי לא רק הכוח הפיסי והכוח המילולי כנגד האישה, אלא הוא מקבל לידיו גם את השליטה במעמדה האזרחי. זאת משום שהליך הסדרת המעמד מחייב שיתוף פעולה מלא של בן הזוג ואת נוכחותו הפיסית בפני הרשויות. העובדה כי בת הזוג תלויה בו להסדרת מעמדה מאפשרת לבן הזוג להיות אלים כלפיה ולהתעלל בה כשהוא מפעיל כלפיה איום מרכזי לאורך כל הדרך כי לא יסדיר את האשרה עבורה. כלומר – הנוהלים והחוק משמרים מצב של אי סימטריה חמורה עוד יותר בתוך אי השיוויון הכללי שבין בני הזוג. וליתר דיוק – מצב בו תלות האישה בבן הזוג הנה תלות מוחלטת.


(3) הקבוצה השלישית של נשים שיש להקנות להן זכויות כשל מהגרות הן נשים שהגיעו לישראל באשרת ב1 כמהגרות עבודה לפי חוק וזאת לתקופה של חמש שנים ושלושה חודשים, ולאחר תום האשרה נשארו בארץ באופן לא חוקי כבנות זוג של אזרח ישראלי.


קבוצה זו של נשים גם היא חיה בחשש מהמימסד ולא מודעת לזכויותיה. למעשה, כבת   זוג של אזרח ישראלי זכאית בת הזוג הזרה להגיש בקשה במשרד הפנים להסדרת מעמד יחד עם בן זוגה, בסטטוס של ידועים בציבור, אלא שבדרך כלל הן לא מודעות לזכותן זו .


(4) הקבוצה הרביעית של נשים שיש להקנות להן זכויות כשל מהגרות היא קבוצת האמהות הזרות אשר כתוצאה מקשר עם אזרח ישראלי נולד להן ילד שהוא אזרח בישראל. היחסים של האישה עם בן הזוג הישראלי הסתיימו והאשה נשארה לבדה עם ילדיה שנולדו מבן הזוג הישראלי. לפי חוקי מדינת ישראל, אם לילדים בעלי אזרחות ישראלית אינה זכאית לקבלת אזרחות ישראלית, ועליה להגיש בקשה לוועדה הבין משרדית למתן מעמד מטעמים הומניטאריים ולנמק את בקשתה לקבלת מעמד בישראל. 


(5) קבוצה חמישית של נשים מהגרות שיש להקנות להן מעמד היא אלמנות של בני זוג ישראלים. נשים שהתאלמנו מבן הזוג הישראלי שלהן תוך כדי ההליך המדורג ולא הספיקו להשלים אותו. גם במקרים אלה על הנשים לפנות לוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטאריים ולבקש להסדיר את מעמדן בישראל, בכפוף לתנאי סף הקבועים בנוהל.