למענה טלפוני, פרטים נוספים וייעוץ ניתן לפנות אל: אשה לאשה – מרכז פמיניסטי, חיפה, פרויקט מאבק בזנות ובסחר בנשים

טלפון 04-8640598, 054-3008036 פקס: 04-8641072, רח' ארלזורוב 118, חיפה 33276

ishahfc1@013net.net ,www.isha.org.il


שלבים בהליך הסדרת מעמד

(1) השלבים בהליך זה הנם קודם כל פניה בכתב למשרד הפנים. יתכן כי האישה תוזמן לראיון ותידרש להגיש מסמכים. אם כתוצאה מהפניה התקבלה תשובה שלילית (יתכן שיהיה מדובר בתכתובת המתפרשת על פני יותר מפניה אחת). יש לעבור לשלב הבא שהוא פניה בכתב לועדה הבין משרדית לעיל. גם הליך זה מתאפיין בתכתובת לא קצרה בהכרח ולעיתים מלווה בזימון האישה לראיון ו/או לעריכת שימוע.

(2) השלב הבא במקרה של תשובה שלילית היה עד מרץ 2011, פניה בעתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי ושם ההצלחה גבוהה באופן משמעותי מזו במשרד הפנים.

(3) מאז מרץ 2011 קיים במשרד הפנים נוהל הגשת השגה - מספר 1.5.0001  לפיו לאחר דחיה של כל בקשה למתן מעמד בישראל על ידי מחלקת אשרות או הועדה הבין משרדית,  ובטרם הגשת עתירה מינהלית לבית המשפט בגין הדחיה יש להגיש השגה לועדת ההשגה.


הערה: מטבע  הלשון "יתכן" החוזרת שוב ושוב – אינה מקרית – למרות הנהלים אין  סדר אחד מחייב ויתכן כי במקרה אחד תגיע תשובה שלילית מיידית ואילו במקרה אחר בעל מאפיינים דומים תוזמן האישה לראיון.